Mobil Oil Türk A.Ş.’de uluslararası operasyonlar kadın yöneticilere emanet!

AVENUEROUGE.NET – Mobil Oil Türk A.Ş., WeConnect International işbirliğiyle ülkemizdeki kadınların sahip olduğu işletmeleri desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınların sahip olduğu işletmelerin küresel tedarik zincirine dahil olması için faaliyetler yürüten şirket aynı zamanda uluslararası operasyonları yöneten kadın yöneticilere de sahip.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç şunları söyledi: “Mobil Oil Türk A.Ş. olarak toplum için faydalı olabilecek konuların üzerinde durmaya ve bu alanlarda çalışmalar yapmaya her zaman özen gösteriyoruz. Özellikle kadınların iş hayatında daha aktif yer almalarının önemli destekleyicisiz. WEConnect International işbirliğiyle Türkiye’deki kadınların sahip olduğu işletmeleri desteklemek, tedarik zincirinde güçlenmelerine destek olmak adına örnek organizasyonlara imza atıyoruz. WEConnect International, dünyanın birçok ülkesindeki kadın iş sahiplerine, global ya da lokal büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Biz de Türkiye’deki her ölçekten şirket sahibi kadınlarla büyük ölçekli kurumları aynı çatı altında bir araya getirmek üzere kendileriyle ortak bir çalışma içerisindeyiz.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Madeni Yağ Bütçe ve Finansal Analiz Yöneticisi Sinem Sanlı

“Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi” isimli etkinliklerimiz bu anlamda oldukça verimli geçiyor. Etkinlikler ile kadınların sahip olduğu şirketlerin, büyük kuruluşların tedarik zincirlerine dahil olmalarını, oluşturdukları ağı daha da kuvvetlendirmelerini hedefliyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz iki etkinlikle 100’ün üzerinde kadına ulaştık.

Bu noktada, biraz WEConnect International’dan bilgi vermek ve Türkiye’deki güncel çalışmalardan örnek vermek de gerekebilir. WEConnect International, 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve işletme sahibi kadınlar WECommunity sistemi üzerinden bağlantı kurabiliyor. Kurum, global kurumların toplamda yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık “satın alma” bütçesinin bir bölümünü kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı amaçlıyor. Pandemi döneminde yürüttüğü çalışmalarla dünya genelinde maske ve benzeri ekipmanları üreten kadın üreticileri, tüm kurumsal alıcıları ile paylaşan WEConnect International, bu noktada da kadınların sahip olduğu şirketlerin ön plana çıkmasına destek sağladı. Bu kapsamda WEConnect International üyelerinden ve dünyanın en büyük market zincirlerinden bir tanesi, Türkiye’deki bir maske üreticisinden maske almaya başladı ve çalışmaları halen devam ediyor.

Ülkemizde 115 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk A.Ş. olarak, kadınların çalışma hayatındaki eşitliğini savunan ve bu anlamda kadın yöneticileri dünya pazarlarında aktif olarak çalışan, üst kademede birçok kadın yöneticisi bulunan bir şirketiz. Örneğin, son 2 yılı düşünürsek uluslararası operasyonlarda 8 yöneticimiz oldu. Bunları 4 tanesi kadın, 4 tanesi erkek. Söz konusu kadın yöneticilerimizin isimleri ve pozisyonları şu şekilde; ExxonMobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Müşteriler Müdürü Handan Karakaş, ExxonMobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir, Exxon Mobil Global Proses Müdürü, Müşteri Hizmetleri’nden Füsun Çakar ve Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Madeni Yağ Bütçe ve Finansal Analiz Yöneticisi Sinem Sanlı. Bununla birlikte, 2021 yılı itibariyle şirketimizdeki beyaz yakalı çalışanların yüzde 38’i kadınlardan oluşuyor.”

ExxonMobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir

Önemli görevlerde yer alan Türk kadın yöneticiler, sorumluluk alanları ve hedeflerini anlattı;

Eda Demir: “EAME diye adlandırdığımız, Avrupa, Afrika, Orta Doğu  ülkelerinden sorumluyum. “Stratejik Otomotiv Müşterileri” dediğimiz, büyük otomotiv üreticileri ile ilişkilerimizi yöneten bir ekibin müdürüyüm. İstanbul’da yaşıyorum. Fakat çok sık yurt dışı seyahatlerim oluyor. Ekibim ve müşterilerimiz Avrupa’nın farklı ülkelerinde bulunuyor. Pandemi nedeniyle çevrim içi görüşüyoruz. Pandemi öncesinde ise ayda en az 3 kez farklı yurt dışı seyahatlerim oluyordu.”

Füsun Çakar: “ExxonMobil’in 1500 kişilik Global Müşteri Hizmetleri organizasyonu kapsamında halihazırda dünya genelinde 7 lokasyonda hizmet veriyorum.”

Sinem Sanlı: “Yaklaşık 15 yıldır yurtdışında görev alıyorum. Şimdilerde de Madeni Yağ -Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Bölgesi’nin Finansal Raporlama ve Bütçe Planlamasından sorumlu takımın yöneticiliğini yapıyorum.

Handan Karakaş: ExxonMobil EAME (Avrupa, Afrika, Orta Doğu) Bölgesi’nde önce bölge Pazarlama Müdürlüğü daha sonra, Stratejik Müşteriler Müdürlüğü görevlerini devam ettirdim. Bu çerçevede bölgede bulunan Türkiye’nin de dahil olduğu 85 ülkedeki startejik müşterilerin satışlarının yönetiminden sorumlu olarak çalıştım. Bu global görevleri yaparken ekibim Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da pek çok ülkede çalışan ExxonMobil çalışanlarından oluşuyordu.”

ExxonMobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Müşteriler Müdürü Handan Karakaş

Kadın yöneticilerin hedefleri

Eda Demir: “ExxonMobil, etik değerleri yüksek, ekip çalışmasına inanan, çalışkan, istekli ve yaratıcı insanlara uzun vadede global kariyer imkanı sağlıyor. Şirket kültürü ve değerlerine bağlı kalarak başarılarınızın sürekli olması gerekir… Ben her zaman o an yaptığım işe odaklandım. O an bana ne iş verilmişse, o işi nasıl en iyi şekilde yaparım, nasıl geliştirir, bir üst seviyeye taşırım konularını düşündüm ve böyle yaptım. Şirket benim başarımı takdir etti ve her seferinde daha büyük bir sorumluluk verdi.”

Füsun Çakar: “13 yıllık global yöneticilik kariyerim boyunca her zaman hedefim; iyi bir iletişimci, dinleyici ve paylaşımcı olmak oldu. Bunun yanı sıra, güçlü bir ekip kültürü oluşturmak, ekibime örnek bir koç olmak, mümkün olduğu derecede ekibimi yetkilendirmek ve ekibin başarısı kadar genel memnuniyetlerine önem vermek de vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor.”

Sinem Sanlı: “İş hayatında hedefim; değer katabileceğim, inisiyatif alabileceğim ve öğrenmeye devam edebileceğim görevlerde yer alırken bir sonraki nesil liderlerinin yetişmesine de katkı sağlamak. Toplumsal hedefim ise uluslararası bir ortamda bir kız çocuğu yetiştiren bir anne olarak; çeşitlilik ve kapsayıcılığın yerleşik bir kültür haline gelmesi.”

Handan Karakaş: “Öncelikle, ekibimle mutlu ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratarak; hem çalışma arkadaşlarımın hem de sorumluluğunu aldığımız iş alanının maksimum gelişme sağlamasını hedeflerim. İlk odağım her zaman insan olmuştur. Görüş çeşitliliği ve özgür ifadenin her ekipte daha başarılı sonuçlar verdiğini görüyorum. Bu nedenle, yöneticinin görevinin; ekibinin önündeki engelleri aşmasına yardımcı olarak yaratıcı gücü ortaya çıkarmak olduğuna inanırım. ExxonMobil olarak insan kalitesi ve yetkinlikleri yüksek ekiplerle çalışma şansına sahibiz. Bize düşen görev de bu ekiplerle işlerimizi hem büyüklük hem çalışma etiği olarak rakiplerimizin önüne  taşımak.”

Exxon Mobil Global Proses Müdürü, Müşteri Hizmetleri Füsun Çakar

Kadın liderler toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında nasıl inisiyatif alıyorlar?

Eda Demir: “ExxonMobil olarak WeConnect International’ın global sponsoruyuz. WeConnect kendi işini kuran kadınlar ile büyük kurum satınalmacılarını bir araya getiriyor. WeConnect International Türkiye’nin Danışma Kurulu Başkanlığını yapıyorum. Kadının iş gücündeki yeri ülkemizde ve dünyada çok düşük… Satınalmada çeşitlilik (Supplier Diversity) şirket olarak çok önem verdiğimiz bir konu. WeConnect Türkiye olarak, kadın girişimcilere iş fırsatları yaratmak; onların gelişimlerini desteklemek için birçok aktiviteler yapıyoruz. 2020 yılında, çevrim içi düzenlediğimiz iki etkinlik ile 100’ün üstünde kadın işyeri sahibini büyük şirketlerin satınalma yöneticileri ile tanıştırdık. Gönüllü olarak yürüttüğüm bu vazife ile kadın girişimcileri desteklemek beni çok mutlu ediyor. Kadının ekonomik açıdan güçlendiğinde, toplumun güçleneceğini düşünüyorum.”

Füsun Çakar: “Toplumsal cinsiyet farklılığı bence, kadının en kutsal vazife olan annelik özelliği/ayrıcalığı ile başlıyor. Bu kutsal vazifeyi yerine getirirken erkek çalışanlar ile rekabet edemeyeceği önyargısı kadının neler yapabileceği, iş hayatında ne kadar başarılı olabileceği ihtimallerinin göz ardı edilmesine sebep oluyor. Biz kadın liderlerin en önemli görevinin bu önyargıyı mümkün olduğunca ortadan kaldırmak, kadınların eşit şartlarda çalışabilmesi için uygun çalışma ortamları yaratmak ve kendilerine inanmayı sürdürmelerini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bu yolda en büyük destekçilerin de erkek liderler olması gerekliliğini vurgulamak istiyorum.”

Sinem Sanlı: “Şirketimizde cinsiyet eşitliğini aktif bir şekilde desteleniyor ve personel işlemleri gibi prosedürlerde bu konular titizlikle ele alınıyor. Ancak bilinçsiz önyargılar diyebileceğimiz konularda yönetici ve liderlerimizin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kadınlarımız, hayatlarının farklı evrelerinde erkeklerden daha çok engelle karşılaşıyor; bunun için mentorluk programlarını çok değerli buluyorum. Bu tür ilişkilerde kişilerin büyük resmi daha rahat görüp, kendileri için daha iyi çözümleri yaratabileceklerine inanıyorum. Bu yönde çalışan komitelerde yer aldığım gibi birebirde de çalışanları desteklemeye çalışıyorum.”
 
Handan Karakaş: “ExxonMobil’in global bazda toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yürüttüğü birçok program var. Bu programlar “STEM” programları gibi öğrencilik düzeyinden başlayıp, “WeConnect” gibi girişimci kadınları desteklemeye uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor. Mentorluk faaliyetleri de şirket genelinde yerleşmiş ve diğer birçok faydası ile beraber toplumsal cinsiyet eşitliği konularına da eğiliyor. Ayrıca liderlerden çalışma arkadaşlarına iş-özel hayat dengesi, eğitim, sosyal imkanlar gibi konularda da hem örnek olmaları hem de destek sağlamaları bekleniyor.”

Click on the background to close